Our Team

Our Fantastic Team

Ibraheem Zakari

Snr Architect

Sirkka Katuta

Architect

Ngoni Mudziki

Architect

Charm Midzi

Snr. Architectural Technologist

Jeconia Kanyeketela

Architectural Technologist

Esther Shilemba

Architectural Technologist

...